Utskrift Portal

Høgskolen i Lillehammer bytter utskriftsløsning for ansatte og studenter. Det tilbys utskrift direkte fra epost, webportal (med opplasting av dokumenter) samt direkteutskrift til skriver fra din personlige datamaskin.

Fra denne siden når du utskriftsportalen samt portalen for påfylling av utskriftspenger.

Høgskolen i Lillehammer bytter utskriftsløsning for ansatte og studenter. Det tilbys utskrift direkte fra epost, webportal (med opplasting av dokumenter) samt direkteutskrift til skriver fra din personlige datamaskin.

Fra denne siden når du utskriftsportalen samt portalen for påfylling av utskriftspenger.